Bruinvis Grevelingen

Grevelingen, 23 aug 2008 – Ook Chris Van Cleef had op de Grevelingen een ontmoeting met een of dé bruinvis.

Op zaterdag 23 augustus rond 16.00 uur zwom tussen Mosselplaat en Bruinisse een bruinvis voor de boeg mee. Hij bleef zolang ik onder zeil was ongeveer een kwartier  meezwemmen en spelen. Bij de haven gekomen moest ik de motor starten en was hij direct weg. Wel hoorde ik later dat hij direct weer is meegezwommen met een zeilboot van hetzelfde type, die ik bij de haveningang tegenkwam.

De bruinvis is naar schatting 1,5 tot 2 meter lang, en razend snel. Prachtig om te zien.

melding: Chris Van Cleef, Seaquest