Bultruggen minder bedreigd

20071115-bultrug-marsdiep-13mei-2Volgens het nieuwste rapport van de IUCN Rode Lijst 2008, zijn enkele grote walvissoorten, inclusief de bultrug, verplaatst van ‘kwetsbaar’ naar ‘minst zorgelijk’. Minst zorgelijk betekent dat er een laag risico is op uitsterven.

De vermoedelijke reden voor deze verbetering is de bescherming tegen commerciële jacht. Helaas gaat het met veel andere walvissoorten juist slechter. Daar vallen gewone en Noordse vinvissen onder, die in diepere delen van de Noordzee kunnen voorkomen.

De bultrug is ook een walvis van diepere wateren, maar deze is de afgelopen jaren een aantal keren gezien langs de Nederlandse kust. In mei 2007 bezocht een jong exemplaar het Marsdiep bij Den Helder. Vier dagen lang was hij vlak langs de dijk aan het jagen. Later trok hij weg. Vaak loopt het slecht af met deze soort, zoals het jonge dier dat in 2005 strandde op Vlieland. Hij was gestikt door een touw. Inmiddels hangt het geraamte in de expositie van Ecomare.

>> Meer over bultruggen, noordse vinvissen en gewone vinvissen
>> IUCN bericht

bron: www.ecomare.nl