Demonstratie in Brussel voor Europees importverbod zeehondenbont

Brussel, 1 juli 2008 – Op 1 juli vindt er in Brussel een internationale demonstratie plaats: tégen de zeehondenjacht en vóór een Europees importverbod op zeehondenproducten. De voortekenen dat er zo’n verbod gaat komen zijn gunstig.

Nederland heeft, net als België, sinds 2007 de handel in zeehondenproducten verboden. Door deze importverboden is een sneeuwbaleffect ontstaan. Zo heeft Slovenië nu ook een verbod en zijn andere EU-landen, zoals Duitsland en Italië, ermee bezig.

De demonstratie is georganiseerd door diverse dierenbeschermingsorganisaties. Door massaal te demonstreren kunnen we de politiek net dat laatste zetje in de goede richting geven. Een hoge opkomst is essentieel om de politici te laten zien dat Europeanen massaal ‘nee!’ zeggen tegen zeehondenbont.

U kunt dus in actie komen tégen de zeehondenjacht en vóór een EU-importverbod op zeehondenproducten. De demonstratie is op 1 juli en begint om 14.00 uur op de Wetstraat 175 – 200 te Brussel, tussen het Justus Lipsiusgebouw van de Europese ministerraad en het Berlaimontgebouw van de Europese Commissie.

bron: zeehondencreche Lenie ’t Hart