Bruinvis voor Ouddorp

Ouddorp, 6 april 2008 – Zondag 6 april omstreeks 12.00 uur een levendige bruinvis op ongeveer 50 vanaf het strand goed waarneembaar. De (foeragerende?) bruinvis werd vergezeld door twee futen en een roodkeelduiker. Of er van sociaal vissen sprake was weet ik niet, maar het geheel vormde wel een mooi plaatje!

Plek van waarneming: strand van Ouddorp paal 18.

melding: Martijn Verweijen