Geen zeehonden aan de Zimmermangeul

Zimmermangeul, 16 dec 2007 – En passant even gestopt aan de Zimmermangeul om te zien dat er geen enkele zeehond lag; wat is er aan de hand?

De gewone zeehonden trekken in de winter de zeegaten uit om vis te vangen. Een groot aantal vissoorten is dan immers het koude water ontvlucht en houdt zich in wat dieper Noordzee-water op. Waarnemingen vanuit schepen laten zien dat de meeste zeehonden te vinden zijn rond de 10-meter dieptelijn. Hoewel er weinig zichtwaarnemingen zijn van de zeehonden op zee, weten we van de gegevens van gezenderde zeehonden dat veel dieren veel verder trekken.

Meer weten over de trek van zeehonden? Neem dan een kijkje op www.zeeinzicht.nl