Onze bultrug is terug!

20071115-ijmuiden-bultrug1Texel, 16 nov 2007 – Het staat vast: de IJmuidense bultrug is wel degelijk dezelfde die in mei 2007 in het Marsdiep rondzwom.

“Inderdaad, zelfde dier, vrijwel geen twijfel mogelijk, de dorsal is IETS veranderd, maar op cruciale punten identiek,” aldus Kees Camphuysen, “bizar, te bizar voor woorden, maar onomstotelijk!”.

Hij kon er nog aan toevoegen dat op de foto’s te zien is dat de bultrug walvis door drieteenmeeuwen werd vergezeld, hetgeen suggereert dat het dier actief foerageert. Voor een stranding hoeft daarom niet direct gevreesd te worden.

Volgens Stichting De Noordzee en de Irish Whale and Dolphin Group (IWDG) is het uniek dat het dezelfde”Het is ongelofelijk dat dit dier dezelfde weg terug is gegaan, weer de ondiepe en wellicht ook voedselarmere Noordzee in. En het is ook toevallig dat het dier op de route hier naar toe wederom niet gezien is, net als op de heenreis naar Ierland. Dus hoe het dier gezwommen is blijft een mysterie”, zegt Wouter Jan Strietman van Stichting De Noordzee.

Padraig Whooley van de IWDG: “We zijn in 1999 begonnen aan het verzamelen van waarnemingen van bultruggen en het bewijs dat bultruggen migreren binnen Europese wateren is tot nu toe onze grootste doorbraak.” Het is volgens Wouter Jan Strietman van Stichting De Noordzee nog een raadsel hoe het dier Ierland bereikt heeft: “Het dier kan zowel via de noordelijke route om Groot Brittannië heen gezwommen zijn, als via de zuidelijke route, door het kanaal. De zuidelijke variant is op de allersnelste manier al minstens 1000 kilometer lang, de noordelijke variant minimaal 1200 kilometer. Een hele tocht dus.”

Stichting De Noordzee is blij nu te kunnen vaststellen dat de bultrug de reis door de ondiepe Noordzee heeft overleefd. Uit het vorig jaar op initiatief van Stichting De Noordzee verschenen boek ‘Walvissen en dolfijnen in de Noordzee’ blijkt dat bultruggen in de Noordzee zeldzaam zijn. Tot nu toe zijn er vijf bultruggen gesignaleerd, waarvan drie uiteindelijk strandde. Volgens Kees Camphuysen, tevens auteur van het boek, is er aan de bultrug in het Marsdiep bijzondere aandacht besteed om kenmerken te vinden die een latere melding (herkenning) mogelijk zouden maken.

Dat dit nu inderdaad gelukt is, is uniek. Tevens is dit een bewijs dat walvissen die dicht onder de kust in Nederland opduiken niet altijd ziek of in de problemen hoeven te zijn.

Onderstaande foto’s tonen je de rugvin en de kop van het dier en dan is de overeenkomst bijna 100%.

20071115-bultrug-ierland-28sep

Ierland 28 september 2007

20071115-bultrug-marsdiep-13mei-2

Marsdiep 15 november 2007

20071115-bultrug-ierland-28sep-2

Ierland, 28 september 2007

De grensoverschrijdende reis van de bultrug staat niet op zichzelf. Ook voor veel andere zeedieren bestaan er geen landsgrenzen en is het belang van schone en gezonde zeeën in heel Europa groot. Momenteel zijn het Europese parlement en de Europese milieuministers in onderhandeling om tot een Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) te komen. Stichting De Noordzee roept de Nederlandse overheid op om in de KRM te pleiten voor een resultaatsplicht met bindende afspraken om in 2017 een goede milieutoestand in alle Europese zeeën te behalen. Daarmee kunnen de leefgebieden voor Europese zeedieren zoals de bultrug ook in de toekomst veilig gesteld worden.

De IWDG – the Irish Whale and Dolphin Group hebben op hun website een inventaris met daarop gegevens van individueel herkenbare bultruggen en vinvissen, zie www.idwg.ie