Gezenderde zeehond in de Antwerpse haven – melding II

Antwerpen, 5 okt 2007, 16u – De gezenderde zeehond heeft zich richting van de Schelde-Rijnverbinding verplaatst – zie luchtfoto

vandaag, 05.10.2007, omstreeks 16.00 uur, heb ik een zeehond waargenomen in het Schelde Rijnkanaal, ter hoogte van de splitsing met de zwaaikom naar BASF – zie luchtfoto

Naar ik kon zien, droeg het dier een zendertje achter het hoofd op zijn nek. Telkens er binnenvaart passeerde, dook het dier weg om vervolgens een eindje verder terug boven te komen.

Deze vaarweg wordt bijzonder druk bevaren en er is enkel vertikale om boording. Het dier zal hier nergens aan land kunnen.

melding: Armand Dehertogh