Gezenderde zeehond in de Antwerpse haven – melding I

Antwerpen, 4 okt 2007 – Gisteren en vandaag (donderdag 4 en vrijdag 5 okt 2007) zat er een zeehond in de dok achter het bedrijf BRC. Het dier in kwestie was voorzien van een radiozender bevestigd in de hals.

Gisteren en vandaag (donderdag 4 en vrijdag 5 okt 2007) zat er een verdwaalde zeehond in de dok achter het bedrijf BRC. Het beestje leek kalm en rustig, dobberde wat rond…maar ik had niet echt de indruk dat dit zijn natuurlijk habitat was. Het dier in kwestie was voorzien van een radiozender bevestigd in de hals, oranje van kleur als ik me niet vergis.

Het betreft hier het bedrijf BRC (recentelijk overgenomen door Petroplus) op de Scheldelaan 490 te 2040 Antwerpen. Aan de achterkant van BRC ligt een dok en daar splitst de waterweg zich ook op een soort van Y – zie luchtfoto

Het werd eerst gisteren rond half 2 opgemerkt door twee leidinggevenden die het echter niet nodig vonden om een milieuvereniging of dergelijke te verwittigen, want daar konden zij zich echt niet mee bezighouden… tot zover dus het hart voor dieren bij onze kaderleden.

Ook vandaag was hij weer volop aanwezig en zwom hij de waterkant van ons bedrijf af, enkel bij veel waterverkeer is hij niet te bespeuren heb ik gemerkt.

melding: Beyers Paul

Antwoord van Jan Haelters van Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, departement Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee (BMM):

Dank voor het melden van dit dier; ik stuur het door naar de mensen van Ecomare die zeehonden zenderen.

Voor wat betreft zeehonden aanwezig in de haven van Antwerpen: dit komt de laatste jaren meer voor, door de groei van de populatie in Zeeland. Meestal raken deze dieren opnieuw in de Westerschelde, waar zich op sommige banken kolonies van zeehonden bevinden. Het is niet opportuun deze dieren te verstoren, of pogingen te wagen ze te vangen, zolang dit niet nodig lijkt, en zolang ze via natuurlijke weg nog naar zee/Westerschelde kunnen; het wordt problematischer wanneer ze in een dok, of voorbij een aantal sluizen zitten…