Toeristen verstoren zeehonden op de Hoge Platen

20070829-hogeplaten-verstoringHoge Platen, 29 aug 2007 – Edwin Parée was op de Hoge Platen getuige van een flagrant geval van verstoring van de rustende zeehonden door toeristen, zijn verslag.

Voor mijn werk (Rijkswaterstaat, bodemdierbemonstering,
met vergunning om plaat te betreden) was ik op de Hooge Platen. Ik zie
twee toeristen op de Hooge Platen ten westen van De Bol. Ze lopen
regelrecht op de zeehonden en tot net zo dichtbij (5m) dat ze alle zeehonden in het water schieten. Even later zitten deze twee toeristen
in een kleine moterboot met nog twee andere toeristen. Met de motorboot
naderen ze weer de zeehonden van dichtbij (ca. 15m afstand).

20070829-hogeplaten-verstoring

Regelrechte verstoring dus. Eigenlijk hadden deze toeristen dat moeten bedenken dat ze de zeehonden aan het verstoren waren, maar klaarblijkelijk hadden ze dit zelf niet door. Verstoring is dus verboden, maar hoe hadden deze mensen dat moeten weten? Hoe is het uberhaupt geregeld de toegankelijkheid op de platen? Waar is dat na te lezen?

n.v.d.r.:

  • de identificatiegegevens van de motorboot zijn bekend en werden doorgegeven aan de bevoegde instanties
  • Artikel 10 van de Nederlandse Flora en Faunawet stelt dat het verboden is dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten. Maar eigenlijk is er nog zoiets als het gezond verstand en dan zorg je ervoor dat je deze dieren sowieso al niet benadert.
  • Op de Hydrografische kaarten uitgegeven bij de Koninklijke Marine en waarvan elke boot verplicht is om de meest recente versie aan boord te hebben, staan de niet toegankelijke gebieden duidelijk aangegeven.