Bruinvis is artiest

Maandag 06.08.2007 tussen 15:00 en 15:30 u. Oosterschelde; tussen de muren voor de Zandkreeksluis. Het wachten om geschut te worden werd bekort door de kapriolen van één bruinvis.

Zeilboot Ojande.

Oosterschelde; tussen de muren voor de Zandkreeksluis. Het wachten om geschut te worden werd bekort door de kapriolen van één bruinvis.
Op de Oosterschelde was het bijna eb. Het water dat instroomde vanuit het Veerse Meer, bleek erg visrijk. Er waren aalscholvers en veel visdiefjes aktief.  Ter hoogte van de wachtsteiger dook zeer frequent een bruinvis op. Wij hebben nooit 2 vinnen tegelijk boven water gezien. Wij gaan er dan ook vanuit dat er maar 1 bruinvis was. Het dier zwom op een bepaalde plek heen en weer en liet zich minstens 50 keer zien.

Toen de boten komend van het Veerse Meer de Oosterschelde op voeren, bleef de bruinvis tussen de boten kringelen. Hij dook op vlak naast uit- en invarende jachten.  Op verschillende boten hebben veel kinderen – ondanks de gutsende regen- iedere verschijning van de bruinvis juichend begroet.

Het was voor het eerst dat wij een bruinvis zo dicht bij een sluis bezig zagen. Voor het eerst ook bleef het dier -ongeacht de aanwezigheid van motorvarende boten- zijn jacht verderzetten. Vlak voor de sluisdeuren sloten, zagen wij dat de bruinvis de lege aanloop van de sluis nu over de volle breedte inpalmde.

Zeilboot Ojande.