Tellen bruinvissen zo goed als mislukt

Texel, 1 aug 2005 – De grote internationale telling van bruinvissen, dolfijnen en walvissen op de Noordzee heeft minder waarnemingen opgeleverd dan was voorzien. Misschien moet de expeditie wel als mislukt worden beschouwd. Boosdoener is het slechte juliweer.Aan de telling deden zeven schepen en drie vliegtuigen mee. Wind, regen en mist speelden de onderzoekers parten. Texelaar M. Leopold, teamleider op het onderzoekschip Victor Hensen: ,,De telling was een herhaling van tien jaar geleden. We willen weten hoe de populaties zeezoogdieren zich hebben ontwikkeld, waar ze verblijven, enzovoorts. Als we al voldoende cijfers hebben verzameld om betrouwbare conclusies te kunnen trekken, dan zal het op het randje zijn.”

Leopold was vijf weken op zee. Bij elkaar opgeteld konden de onderzoekers ruim twee weken niks doen door te harde wind of slecht zicht. ,,We hadden een stellage op het dak van het schip. Met sterke zeekijkers en telescopen. Dan moet je goed weer hebben. Niet meer dan drie Beaufort. Te vaak konden we niet of maar een uurtje tellen. We hebben moeten sprokkelen.”

Vijf weken op zee leverden het team 365 waarnemingen op van bruinvissen, er werden 12 dwergvinvissen gezien, en slechts drie groepjes witsnuitdolfijnen. Leopold verwacht van de andere telschepen geen spectaculair betere resultaten. ,,Ze hebben met hetzelfde weer als wij moeten dealen.”

Aan het project doet ook de Zirphaea mee, een schip van Rijkswaterstaat. De tel-operatie kost ruim twee miljoen euro, waarvan het grootste deel wordt betaald door de Europese Unie.

De vorige keer werden 341.366 bruinvissen, 75.450 gewone dolfijnen, 7856 witsnuitdolfijnen, en 8445 dwergvinvissen geteld.

Plankton
Het team van de Victor Hensen werd tot tweemaal toe geconfronteerd met een opvallende planktonbloei. Honderden vierkante kilometers Noordzee waren bedekt met respectievelijk zeevonk en een gele planktonsoort. ,,Die zeevonk was vooral ’s nachts spectaculair, omdat de zee er door oplichtte. Het besloeg een enorm oppervlak, we hebben er bijna een etmaal doorheen moeten varen. Dat gele plankton zag er smerig uit, net alsof er verf in zee dreef.”

Planktonbloei en zeezoogdieren gaan niet samen, ontdekte Leopold. In zowel het zeevonkgebied (omgeving Helgoland) als dat van het gele plankton (voor de Nederlandse kust) werd geen dolfijn of walvis waargenomen.

De vogeltellers aan boord verbaasden zich over de enorme concentraties alken, zeekoeten en papegaaiduikers aan de randen van het Friese Front, boven de waddeneilanden, en de Doggersbank.

De tel-operatie kost ruim twee miljoen euro, waarvan het grootste deel wordt betaald door de Europese Unie.

bron: Noord Hollands dagblad