zeehonden Zimmermangeul

Bath-Rilland, 9 juli 2005 – In het kader van een zeehondentelling in de Voordelta, Oosterschelde en Westerschelde arriveerden Jaap, Frank, Carlos en Walter rond 12u aan de Zimmermangeul. Een ooggetuigenverslag.
Gezamenlijk zijn we gaan kijken en zagen in eerste instantie maar 5 zeehonden liggen. In onderling overleg zijn we met allen verder gereden en wat schetste onze verbazing er lagen geen 5 zeehonden maar 7 waaronder 1 volwassene met jong. Moeder en jong lagen apart van de groep.

Door Carlos en Walter werden nog eens een groepje van drie waargenomen en nog een groepje 3 zeehonden. We stonden goed te kijken naar de tweede groep en zagen dat de zeehonden uit elkaar gingen. We zagen toen dat bij deze groep ook een moeder met jong lag die even later haar jong ging zogen.
Een magnifiek gezicht twee moeder zeehonden die hun jongen liggen te zogen. Een bijzonder ervaring.
Wel even opmerken dat wanneer een zeehondenmoeder haar jong gaat zogen ze dat beschermt door zich tussen de rest van de zeehonden en haar jong te leggen.

Het water gaat opkomen en de zeehonden komen steeds dichter bij het water te liggen. Het jong met moeder kruipt verder naar boven bij de eerste groep. We zien in de verte dat de tweede groep ook naar boven gaat kruipen.
Even later gaat deze groep opeens het water in. Schrikken ze ? Nee blijkbaar niet. Ze gaan allen zwemmen.
De overige zeehonden die ver weg liggen zijn nu allen aan het zwemmen.

Twee van ons moeten weg in verband met afspraken. Carlos en Jaap blijven nog even achter.
Opeens zien zij dat er een zeehond komt aanzwemmen bij de groep van 7 die aan de Zimmermangeul ligt. Een hoop gespartel en gekrioel, alle zeehonden gaan het water in. Het lijkt net of die ene zeehond zegt WE MOETEN GAAN ETEN HET WATER KOMT OP.

Carlos en Jaap zien dat de moeder met jong verderop nog op de plaat komt en nog even haar jong zoogt, daarna gaan ze beiden het water in.
Wat Carlos en Jaap dan zien is de opvoeding van moeder van jong. Ze zien dat moeder met de kop boven water zwemt en het jong doet dat ook. Moeder gaat duiken en het jong volgt. Ze blijven duidelijk in ondiep water.
Uit de waarnemingen is op te maken dat de moeder het jong leert te vissen, want Carlos en Jaap zien dat visdieven en sterns ook in dat gebied aan vissen zijn. Er zit dus kleine vis en dat is goed voor de jonge zeehond om het te leren.

Nadat Carlos en Jaap nog een uur hebben gezien besluiten zij uiteindelijk om 15.00 uur te vertrekken.