Gezamenlijke zeehondentelling

Hedenmorgen hebben we gezamenlijk maar toch afzonderlijk van elkaar zeehonden geteld in de Voordelta, Oosterschelde en de Westerschelde.
In totaal werden er weer ongeveer 130 zeehonden geteld. Onder deze 130 zeehonden bevonden zich een aantal pas geboren zeehonden.

Later volgt er meer