Zeezoogdieren in de Westerschelde : knelpunten en kansen

In 2003 verscheen bij het RIKZ het rapport “Zeezoogdieren in de Westerschelde : knelpunten en kansen” van de hand van Peter L. Meininger, Richerd H Witte, Jaap GravelandDit rapport richt zich op een aantal zeezoogdieren die in de Westerschelde voorkomen, met name op de Gewone Zeehond en de Bruinvis. Van deze zeezoogdieren worden de habitatseisen geschetst en aangegeven welke knelpunten en kansen er zijn, op dit moment en op langere termijn (2030).

Tevens beschrijft het de populatieontwikkeling van de Gewone Zeehond en de Bruinvis gedurende de afgelopen eeuw en probeert het de aantalsveranderingen te verklaren.

Naast algemene soorten krijg je een overzicht van enkele zeldzame gasten in de Westerschelde zoals een potvis, gewone vinvis, …

download (PDF – 3,6Mb).