Dode bruinvissen te Ouddorp

Vlissingen – Ouddorp 21 april 2005 Op de Zeeuwse kust strandden ook weer twee bruinvissen in verre staat van ontbinding.
Door aanwonenden werd hedenmorgen bij opkomend water een dode bruinvis gesignaleerd in de Westerschelde. Het kadaver was in verre staat van ontbinding. Het kadaver is afgevoerd naar de destructie. Er zijn wel de nodige maten genomen.

Een tweede bruinvis strandde op het strand de Kous, gelegen aan de Brouwersdam te Ouddorp. Dit kadaver was ook in verre staat van ontbinding. Het kadaver had wel de restanten van een vistuig in en rond zijn bek zitten. Ook dit is weer vermoedelijk een bijvangst product.