Strandingen van bruinvissen aan de Belgische en Nederlandse kust

Er stranden opvallend veel bruinvissen op de Belgische en Nederlandse kust. Zo wist EHBZ Zuidwest te melden dat ze in hun regio dit jaar 23 dode bruinvissen en 2 levende gehad hebben.

Aan de Belgische kust dateert de meest recente stranding van een bruinvis van 6 juni: een pasgeboren kalf spoelde dood aan op het strand van Blankenberge.

Dit is de 26e bruinvis die ergens langs de Belgische kust dood gevonden werd. Aangezien er veel waarnemingen van bruinvissen zijn, worden deze niet allemaal opgenomen in de online databank, maar wel in de uitgebreide databank van de BMM.

website van de BMM