Strandingen

Nieuwpoortse zeehond

Nieuwpoort, 10 februari 2005 – Miel Ferdinande wist ons te melden dat er al heel de winter een gewone zeehond in Nieuwpoort leeft, hij zwemt regelmatig in de havengeul.

In het Nieuwsblad van 10 feb 2005 vonden we het volgende artikel.Speelse zeehond in Nieuwpoort

¨Het aantal zeezoogdieren dat aan zee strandt, is niet ongewoon,¨ zegt Jan Haelters die voor de Beheerseenheid Mathematisch Model van de Noordzee de kust in het oog houdt. Het is wel eerder uitzonderlijk dat zeehonden zich in onze contreien ophouden. Biologen zijn dan ook bijzonder blij met het speelse zeehondje dat nu al meer dan een week rondzwemt bij de haven van het Belgische Nieuwpoort.

Het lijstje zeedieren dat sinds begin de herfst aanspoelde op de Belgische stranden is indrukwekkend: twee bruinvissen, de kleinste walvisachtige, drie grijze zeehonden, twee gewone zeehonden, twee witsnuitdolfijnen en een erg zeldzame maanvis. Alleen twee pups van grijze zeehonden werden levend gevonden, een in Nieuwpoort en een andere in Koksijde.

¨Neen, dat zijn geen ongewone cijfers,¨ benadrukt Jan Haelters. ¨De meeste zeezoogdieren, die deze winter dood aanspoelden waren echt krengen en dus al langere tijd omgekomen, wie weet waar op zee. Ook het feit dat twee jaar na mekaar in dezelfde periode van het jaar een Maanvis op het strand wordt aangetroffen is niet alarmerend. Dat wordt pas een signaal als ons dit nog een tweetal jaar overkomt.¨

¨Wat we eigenlijk meest in het oog houden, dat zijn de levende zeehonden. Het is bijzonder verheugend dat er alsmaar vaker zeehonden dicht bij de kust gezien worden. We wachten op de eersten die zich ook settelen, al vrees ik een beetje dat de kust daarbij zal gepasseerd worden door de Westerschelde.¨

Toch konden veel toeristen tijdens deze krokusvakantie in de buurt van de Nieuwpoortse havenmonding langdurig genieten van een speelse zeehond, die zich blijkbaar erg goed voelt in de frisse West-Vlaamse Noordzee. Of die het natuurreservaat De IJzermonding dermate leuk vindt dat hij er ook blijft, moet de toekomst uitwijzen.

Bron: Het Nieuwsblad, DN redactie – DN 10/02/2005