Zeevogels en zeezoogdieren van de Noordzee: pathologie en ecotoxicologie

Tijdens de afgelopen vijf jaar werden door de Federale instanties meerdere onderzoeksprojecten inzake een ‘Duurzaam Management van de Noordzee’ ondersteund.

In dit kader werd de gezondheidsstatus van de populaties van zeevogels en van zeezoogdieren langs het Belgisch kustgebied onderzocht, inbegrepen het voorkomen van pathologieën en de blootstelling aan stabiele polluenten Ook een evolutie in de tijd en het zoeken naar bv. de oorzaken van onnatuurlijke sterfte, werden onderzocht.

Een samenvatting van dit onderzoek kan je downloaden.