Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta

Bij het Nederlandse RIKZ, Rijksinstituut voor Kust en Zee, verschenen in 2002 2 rapporten betreffende de Vliegtuigtellingen van watervogels en zeezoogdieren in de Voordelta. Doel van deze tellingen is het vaststellen van de aantallen en verspreiding van met name aalscholvers en zee-eenden in de Voordelta. Ook worden de tellingen van zeehonden besproken.

De website van het RIKZ vind je op www.rikz.nl