bruinvisseninvasie voor de Hollandse kust

Camperduin, 1 dec 2004 – Op 1 december worden bij Camperduin tijdens zeetrektellingen door Hans Schekkerman in twee uur tijd liefst 77 Bruinvissen waargenomen, het begin van ene bruinvisinvasie.: Op 1 december worden bij Camperduin tijdens zeetrektellingen door Hans Schekkerman in twee uur tijd liefst 77 Bruinvissen waargenomen: 52 naar zuid, 25 naar noord en maximaal 36 tegelijkertijd in 1 scan geteld (een losse groep, foeragerend over meerdere kilometers afstand ten zuiden van De Putten, niet ten noorden daarvan.

Op 2 december, 35 Bruinvissen bij Camperduin (Nick van der Ham) en vanaf het strand aan de Texelse zuidpunt nog eens 15 Bruinvissen (Kees Camphuysen). De dieren zijn aan het foerageren op korte afstand van de Nederlandse kust en dankzij het windstille weer zijn ze prima te zien.
Vervolgens worden op 4 en 5 december ook bij Langevelderslag en bij Noordwijk respectievelijk 7 en 12 Bruinvissen gezien (Jan Wierda, Pieter Thomas, Jelle van Dijk). Opnieuw worden opmerkingen gemaakt over talloze Roodkeelduikers en veel foeragerende meeuwen (waaronder veel Drieteenmeeuwen). Ook bij Egmond waren op 27 november al dergelijke concentraties gezien en het aantal zoogdieren werd hier op 10-15 Bruinvissen geschat (Wim van Splunder).

Op 6 december bij Camperduin:de groep Bruinvissen van Camperduin daar nog steeds aanwezig. De volgende waarneming van Cor Hopman werd via de VMA verspreid: “Van 11 tot 1 bij de telpost, overal Roodkeelduikers zwemmend en ook nog eens 93 naar zuid 1 naar noord. Verder zag ik tot ca. 40 Bruinvissen (mogelijk meer); ze doken werkelijk overal waar ik keek voor me op en kreeg zelfs 2x de volledige kop en het wit van de keel te zien. Wim van Splunder drukte het laatst nog uit in het aantal vinnen, die hij zag….nou ik zag er meer dan 100 met rug. Het leek er op dat ze net op en achter een zandbank foerageerde. Zag er ook één keer 2 naast elkaar, waarvan de ene wat kleiner was….ik neem aan één met jong. Verder enkele Dwergmeeuwen en Drieteenmeeuwen naar zuid.” Ook bij Noordwijk aan Zee opnieuw meer dan 1300 duikers en 18 Bruinvissen (Jelle van Dijk, Hein Verkade).

Op 7 december duidelijk afgenomen aantallen duikers en “slechts” 7 Bruinvissen bij Noordwijk (Jelle van Dijk), maar juist grote aantallen duikers en 32 Bruinvissen bij Scheveningen (Michel de Lange). Bij Camperduin worden opnieuw tientallen (23) Bruinvissen en duikers gezien (Cor Hopman).

Op 8 december zijn de bruinvissen bij Noordwijk verdwenen (Jelle van Dijk) en bij Scheveningen worden nog maar 6 Bruinvissen gezien.

Op 9 december worden de meeste waarnemers door mist gehinderd en ontvangen we geen bruinvismeldingen.

Flinke aantallen Bruinvissen bij Scheveningen (6) (Rene Polak) en Camperduin (53) op 11 december 2004 (Hans Schekkerman). Bij Camperduin ook weer enorm veel duikers foeragerend en linten foeragerende Stormmeeuwen, Drieteenmeeuwen en enkele Kokmeeuwen. Opmerkelijk zijn 9 zeehonden in korte tijd (2 Grijs, 7 Gewone) en bij Petten spoelt vervolgens ook nog een Reuzenhaai aan (Arnold Gronert).

Op 15 december opnieuw 30 bruinvissen bij Scheveningen (M de Lange)

bron: NZG Marine Mammal Database