Gewone dolfijn in Marsdiep opnieuw gespot

Op 18 november 2004 werd een Gewone Dolfijn in het Marsdiep (Westelijke Waddenzee) gezien. na 14 dagen van stilte werd hij of zij op 8 dec 2004.opnieuw gezienOp 18 november 2004 een Gewone Dolfijn in het Marsdiep (Westelijke Waddenzee). Deze laatste melding betrof een solitair dier dat urenlang rondjes bleef zwemmen rond de rode boei MK2 in de monding van de TESO haven op Texel.

Ook op 19 november was dit dier bij de boei te vinden en nu kon de soort met zekerheid worden vastgesteld (CJ Camphuysen, S. de Wolf, B. Fey). Vanaf het LNV inspectievaartuig Phoca zijn talloze foto’s en filmopnamen gemaakt. Terugblikkend vermoeden zeetrekwaarnemers bij Huisduinen dat hun ‘bruinvis’ van 14 november, 7 uur lang bij de rode boei S10 voor de kust bij Huisduinen, dit zelfde dier kan zijn geweest (F Geldermans, C Rebel).

Op zaterdag 20 november zat de dolfijn rond (de boot van) 12.00 nog steeds bij zijn Texelse boei MK2, waarbij hij/zij er een keer zo hoog uitkwam dat een harde determinatie mogelijk was (MF Leopold).

Op zondag 21 november wordt de dolfijn soms wel, maar soms ook niet bij zijn Texelse boei MK2 aangetroffen (MF Leopold, P Duiven).
Sinds 21 november waren geen meldingen meer ontvangen.

Op 8 december 2004 kort na het optrekken van de mist wordt de dolfijn herontdekt, opnieuw bij een rode boei, de MG 16, zichtbaar vanaf de uiterste zuidpunt van De Hors op Texel (15:00. Phoca, Bram Fey).

Op 12 december 2004 wordt de dolfijn bij boei T2 gefotografeerd, vlak onder de Hors en opnieuw een rode boei (Ronald Timmer)