Wat nu met Hannes?

Veel mensen maken zich zorgen om het lot van Hannes, nu in de pers gesuggereerd wordt dat hij in dit jaargetijde “weinig kans heeft om te overleven”. Daarover kunnen we iedereen geruststellen: Hannes heeft 98% kans om in het wild te overleven. Dat is een ervaringscijfer van 33 jaar zeehonden uitzetten.De crèche heeft op de zaterdag waarop Hannes verdween twee andere zeehonden in de Waddenzee uitgezet, met ongeveer hetzelfde gewicht en van dezelfde leeftijd. Het hele jaar door worden dieren uitgezet, wanneer ze daarvoor in de goede conditie zijn. En Hannes was in goede conditie, daarom hadden we de aanvraag voor het uitzetten afgelopen donderdag ingediend bij het ministerie van LNV. Hij was kerngezond, ving zelfstandig levende vis en woog ruim 35 kilo.

Een moederzeehond zoogt haar jong vier weken; dan wil ze niets meer van haar jong weten. Dat gebeurt in de natuur en ook in de dierentuin. Geen enkele jonge zeehond leert van zijn moeder hoe hij moet overleven: dat moet hij helemaal zelf ontdekken. In dat opzicht heeft Hannes evenveel kansen als zijn soortgenoten. Zijn moeder verlangt niet naar hem en hij niet naar zijn moeder. In het wild zou hij haar nooit meer terugzien; in de dierentuin was hij al apart van zijn moeder geplaatst.

Nog even een paar antwoorden op vragen die wij via onze mail kregen:

De crèche heeft zaterdagochtend onmiddellijk na de ontdekking de politie ingeschakeld, die met een uitgebreid onderzoek is begonnen. De crèche kon geen aangifte doen van diefstal van Hannes, omdat de discussie over de overdracht van eigendomsrecht nog gaande was. Daarom kon alleen de dierentuin in Nordhorn aangifte doen, en dat hebben ze maandag gedaan, toen ze – na de door de politie verzochte “radiostilte” – door de crèche geïnformeerd werden.

Hannes is door de dierentuin voorzien van een chip, zoals ook honden die vaak hebben. Zo’n chip is met een speciaal apparaat af te lezen, wanneer je daarmee over het lichaam strijkt. Het is dus geen zendertje waarmee Hannes op afstand in zee te traceren zou zijn.

De Zeehondencrèche heeft de zeehond niet gestolen van de dierentuin, of na de vangactie gauw meegenomen naar Pieterburen. De crèche heeft de dierentuin willen helpen en daar zijn van tevoren duidelijke afspraken over gemaakt, waar de dierentuin later van terug kwam. Wie meer wil weten over die gang van zaken vindt daar alles over op deze website.

Zonder ingrijpen van de crèche was Hannes waarschijnlijk doorgezwommen en mogelijk via het IJsselmeer in de Waddenzee terecht gekomen. Nog vorige week zwom een volwassen zeehond in de IJssel bij Kampen. De crèche heeft geen vangpoging ondernomen omdat zo’n dier zich daar prima kan redden en t.z.t. wel weer terugkeert naar de Waddenzee. In het geval van Hannes leek het beter om de zeehond eerst op ziekten te onderzoeken en op krachten te brengen.

bronvermelding: www.zeehondencreche.nl