Tuimelaars in Marsdiep

Den Helder, 9 sep 2004 – Op 9 september 2004 trok een groep van tenminste 54 tuimelaars op vanaf Camperduin (alwaar geteld) tot in het Marsdiep (hier geschat op tenminste 40 stuks, maar het betrof dezelfde groep) en zwommen daarna door naar Texel en verder langs het strand.
Op 9 september 2004 nemen vogeltrekwaarnemers bij Camperduin (NH) tenminste 60 dolfijnen waar die op enkele kilometers uit de kust in noordelijke richting voorbij zwemmen.
Via semafoons en telefoons gealarmeerde geïnteresseerden kunnen de troep dolfijnen eerst bij Petten en vervolgens bij Callantsoog, Huisduinen, Land’s End (Den Helder) en Texel oppikken.
Ook deze groep zwemt het Marsdiep op, maar maakt al snel weer rechtsomkeert en verdwijnt via het Texelse Noorzeestrand tenslotte uit het gezicht.

Fotoverslag