Griend bij Dishoek

Dishoek, 3 aug 2004 – Door een vaste vogelteller bij Dishoek werd wel een bijzondere waarneming gedaan. Omstreeks 09.45 u zag hij een grote stompe zwarte kop boven het water uitkomen. De kop was gitzwart, Tevens zag hij witte vlekken met in het midden een donkere streep.Daar hij niet precies wist wat het was belde hij de EHBZ.
Met de veldgids in de hand bleek het te gaan om een griend van ongeveer 3 – 3,50 meter lengte.

Het dier zwom van noord naar zuid. In totaal is het dier 6 keer waargenomen.

Locatie was bij de OG 15 boei nabij Dishoek. (monding Westerschelde – Elleboog)