Vreemde spelletjes rond zeehond Hannes

De Zeehondencrèche Pieterburen is uitermate verbaasd over de ongebruikelijke manoeuvre van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met betrekking tot zeehond Hannes.De uitermate eigenaardige stap van het Ministerie van LNV om per fax haar standpunt te sturen naar de Zeehondencrèche en dit tegelijkertijd in de publiciteit te brengen, waarmee bestaande procedures omzeild worden, lijkt ingegeven door een sterke lobby vanuit Duitsland en zich met de Nordhornse dierentuin verwant voelende biologen. De Zeehondencrèche is echter voornemens de gebruikelijke, wettelijk voorgeschreven procedure te volgen en na een (toegezegd) gesprek met LNV een aanvraag voor een vergunning voor vrijlating van Hannes in te dienen. Bij eventuele negatieve beslissing daarop zal een beroepsprocedure volgen.

Onder nationale en internationale afspraken worden in Nederland met grote regelmaat in gevangenschap geboren zeehonden uitgezet. Hannes kan deze rechten niet ontzegd worden.

Hannes maakt het ondertussen uitstekend in de Zeehondencrèche en groeit goed. Hij verblijft op dit moment nog in quarantaine en alleen al om die reden zou transport op dit tijdstip uitermate ongewenst zijn.

Medewerkers van de Zeehondencrèche wisten Hannes begin september in Dalfsen uit de Vecht te redden, nadat hij eind augustus uit de Duitse dierentuin was ontsnapt. Dat werd gedaan onder de vooraf afgesproken voorwaarde dat hij daarna in zee uitgezet kon worden. De dierentuin zegde dat toe, maar heeft sindsdien alles in het werk gesteld om haar belofte niet na te hoeven komen. Het is jammer dat het ministerie van LNV zich daarvoor laat gebruiken.