Zeehonden aan de Zimmermangeul (Westerschelde)

Van Carlos Da Cunha en Nicky Caplin kregen we een verslag van een middagje zeehondenkijken aan de Zimmermangeul aan de Platen van Valkenisse in de Westerschelde.
Er waren 2 groepen: een 1e groep lag aan de rand van de Zimmermangeul en was vanop de kant duidelijk te zien. Hier betrof het 15 dieren waarvan duidelijk 1 jong dat steeds dicht bij zijn moeder bleef.
Een 2e groep – 2 volwassen dieren en een jong – lagen verderop aan de rand van de Schaar van Valkenisse. Het betreft hier hoogstwaarschijnlijk dezelde dieren die hier reeds op 21 juli gezien werden, en waarvan we toen duidelijk konden zien dat het jong nog gezoogd werd door de moeder.

Daarnaast bezorgde hij ons uniek fotomateriaal, neem een kijkje