Witsnuitdolfijnen voor Ouddorp

Ouddorp, 3 mei 2004 – De opvarende van het zeiljacht de Calosini meldde aan de vuurtoren Ouddorp dat zij bij het passeren van de Ooster 10 dolfijnen (witsnuitdolfijen) zagen zwemmen in noordelijke richting. Het zeiljacht voer vanaf Roompot sluis Neeltje Jans naar de haven van Stellendam. Zij zagen 6 grote witsnuiten en 4 kleinere dolfijnen. Door de schipper zijn foto’s gemaakt van de passage.

>> Fotoverslag