Dode bruinvissen in Zeeland

Zeeland, 30 apr 2004 – Op koninginnedag werden twee dode bruinvissen gemeld aan de EHBZ Zuidwest. Het betrof een jonge bruinvis op het strand nabij de Arion hotel te Vlissingen, het diertje was niet groter dan 1 meter. Tegelijkertijd werd bij Kattendeijke een dode bruinvis gemeld. Het betrof hier een volwassen exemplaar van 1.50 meter. Beide dieren zijn overgebracht naar Naturalis te Leiden. In Leiden zal sectie en onderzoek worden verricht.