Potvismysterie opgehelderd

De potvis die op 26/02/2004 in Oostduinkerke aanspoelde, is vermoedelijk hetzelfde dier dat al eerder strandde in het Engelse Thornham.

Volgens de BBC werd het kadaver reeds eerder voor de kust van Holme, Norfolk, gezien. Lees verderOp woensdag 28 januari strandde een dode potvis te Thornham in Norfolk, UK. Het dier was al enkele dagen eerder gesignaleerd in de buurt van het nabij gelegen Holme. Daarna werd het kadaver door de getijden meer oostwaarts getransporteerd richting Thornham. Beide gemeentes liggen langs het estuarium van de Wash dat gekenmerkt wordt door zandbanken, slikken en schorren. Nadat het dier strandde, hebben onbekende souvenirjagers de onderkaak verwijderd. Het dier bleef zeker tot na het weekend liggen en trok veel kijklustigen.

Biologen van de BMM namen contact op met het Natural History Museum in London, waar alle gegevens over strandingen in het UK verzameld worden in een databank. De verantwoordelijke daar bevestigde dat de onderkaak van het dode dier in Thornham verwijderd werd na de stranding op 28/01/2004. Door het slechte weer van de dagen na de stranding, kon het karkas niet geborgen worden en verdween het rond 15 februari 2004 terug in zee.

Het aangespoelde dier was een mannetje en mat ongeveer 13 meter, zoals de potvis die een maand later in Oostduinkerke aanspoelde. Hoogstwaarschijnlijk gaat het hier dus om één en hetzelfde dier. Uit het autopsierapport van de Universiteit van Luik blijkt dat de onderkaak vermoedelijk met een zaag werd verwijderd.

Het feit dat het dode dier de afstand tussen het UK en België heeft afgelegd in enkele weken tijd, kan ons interessante informatie verschaffen over de stromingen die er in de Noordzee heersen en ook van de snelheid van ontbinding van het karkas.

Informatie op: