Texel, Record aantal aangespoelde bruinvissen

Op het waddeneiland Texel zijn in 2003 opmerkelijk veel bruinvissen aangespoeld. H. Oosterbaan van Ecomare spreekt van een recordaantal van 21. Vorig jaar spoelden veertien bruinvissen aan.Ook het aantal zichtwaarnemingen, bruinvissen die vanaf schepen worden waargenomen, is dit jaar volgens Ecomare toegenomen. Een duidelijke oorzaak is niet aan te wijzen, maar de haringstand heeft er ongetwijfeld mee te maken.
“Bruinvissen eten graag haring”, zei Oosterbaan. “Door de hoge haringstand blijven ze langer in het gebied, waardoor er automatisch meer aanspoelen en worden waargenomen.”

Bruinvissen spoelen niet aan door desoriëntatie, maar uitsluitend door ziekte. “In de Noordzee leven ongeveer 250.000 bruinvissen. Ze zijn gewend aan het leven langs de kust”, zegt Oosterbaan.