Bruinvis slachtoffer van visserij

Walcheren, 10 sep 2003 – Op de zuid-west kust van Walcheren werden weer twee dode zeezoogdieren aangetroffen: een gemerkte dode zeehond en een dode bruinvis.
De gemerkte zeehond zal worden overgebracht naar het onderzoeksinstituut voor nader onderzoek.
De dode bruinvis was dermate rot dat het naar de destructie is vervoerd.

De dode zeehond werd aangetroffen op strandvak west 7 te Westkapelle en de bruinvis werd aangetroffen ter hoogte van Koudekerke / Dishoek.

Het opmerkelijk aan de dode bruinvis was het volgende. De bruinvis was dermate verminkt dat er geen kop meer aan vast zat. Op de plaats waar de bek eindigt en de slokdarm begint hing een rode visdraad naar buiten.
Aan de onderbuik waar normaliter de navelstreng zou zitten was het dier gaan rotten. Daar kwam tevens een rode visdraad naar buiten. Het bleek te gaan om een en dezelfde vislijn, die nog steeds aan elkaar verbonden was.

De vermoedelijk oorzaak is dan ook geweest dat de jonge bruinvis een visje heeft zien bengelen en derhalve een hele paternoster heeft ingeslikt met daaraan de “visbuit.” E.e.a is fotografisch vastgelegd.