Bruinvis aangespoeld bij Zoutelande

Zouteland, 21 aug 2003 – Hedenmorgen, nadat het hoogwater was geweest, trof men bij de Boulevard van Zoutelande weer een jonge dode bruinvis aan. De vondst werd gedaan door medewerkers van de Strandexploitatie Walcheren.

Nadat de EHBZ in kennis was gesteld en in gezamenlijk overleg is kadaver afgevoerd naar de destructie. Het kadaver was dermate rot dat er geen sectie meer opgedaan kon worden.

Het is alweer de 21e dode bruinvis die dit jaar is gestrand in de Zuid-west Delta. Het merendeel van deze bruinvissen strand in de Westerschelde of de monding van de Westerschelde. Het kadaver staat geregistreerd onder nummer 048 / 2003.