Meer bruinvissen voor Vlissingen

Vlissingen, 29 mei 2003 – De populatie van bruinvissen en dolfijnen in de Zeeuwse wateren neemt toe. Gek genoeg blijkt dat uit de toename van het aantal gevonden dode zeezoogdieren.

In januari 2003 spoelden bij Vlissingen al twee bruinvissen aan. Vorig jaar werden 29 bruinvissen en andere dolfijnsoorten aangetroffen op de Zeeuwse stranden. In 2001 waren dat 16 dieren.

In 2002 werd tweemaal melding gedaan van een groep van zo’n vijftien bruinvissen, een bij Breskens en een bij de Nolle in Vlissingen.

Er is kennelijk veel voedsel in zee en er vindt een natuurlijke selectie plaats, zwakke dieren redden het niet.
De gevonden dode bruinvissen worden voor onderzoek naar Naturalis in Leiden gebracht. Een volgroeid exemplaar kan twee meter lang worden.