De Westerscheldedolfijn is niet meer

Saeftinghe, 27 april 2003 – De dolfijn die sinds november 2001 in de Westerschelde rondzwom is overleden. De dolfijn was altijd te vinden rond boei 17, en trok veel bekijks vanaf de kant en van watersporters.

De laatste weken was de dolfijn aan het zwerven in het oostelijke gedeelte van de Westerschelde.
Dinsdagavond 9 april werd de dolfijn dood gevonden in Saeftinge bij Nieuw-Namen. Ze zal in Naturalis in Leiden worden onderzocht.

Na onderzoek zal het geprepareerde skelet worden tentoongesteld in het bezoekerscentrum van het Verdronken Land van Saeftinghe.

Sinds begin juli 2002 werd er regelmatig een dolfijn gezien ter hoogte van de groene boei MG17.
Deze boei ligt in het Middelgat, aan de stroomopwaartse kop van de Brouwersplaat t.h.v. Hoedekenskerke.

Het betreft een gewone dolfijn Delphinus delphis die al enkele maanden in de Westerschelde bivakkeert. Het dier in de Westerschelde werd door vele dolfijnliefhebbers gespot vanaf de zeedijk.


In december 2002 werd deze dolfijn nog gespot. Aangezien de dolfijn steeds bij dezelfde boei blijft zwemmen onderzoekt Stichting De Noordzee momenteel of het dier in de winter niet in de problemen kan gaan komen vanwege voedselgebrek.
Nevenstaande foto dateert van januari 2003 en werd gemaakt door de Rijkspolitie te water.


Adresverandering
Einde februari 2003 is de Westerschelde-dolfijn naar het oostelijk deel van de Westerschelde verhuisd. Zij verblijft nu in de buurt van de containerkade, in de omgeving van boei 80 tot 78 – die liggen ter hoogte van de Ballastplaat. Zij is daar meerdere keren gezien.
Alvorens aan de containerterminal op te duiken, heeft deze dolfijn nog een tijdje in de omgeving van Walsoorden rondgezwommen.
Aan de hand van foto’s genomen in het Middelgat, was de herkenning positief.


De Westerscheldedolfijn is niet meer – Dolfijn van Boei 17 overleden
De dolfijn die sinds juli 2002 in de Westerschelde rondzwom is overleden. De dolfijn was altijd te vinden rond boei 17, en trok veel bekijks vanaf de kant en van watersporters.
De laatste weken was de dolfijn aan het zwerven in het oostelijke gedeelte van de Westerschelde. Ze werd het laatst verderop in de Westerschelde gesignaliseerd, bij boei 65.


Deze dolfijn werd dinsdag 9 april dood gevonden in Saeftinge door Richard Bleijenberg. Ze werd in een lijkenzak afgevoerd en zal in Naturalis in Leiden worden onderzocht.

Na onderzoek zal het geprepareerde skelet worden tentoongesteld in het bezoekerscentrum van het Verdronken Land van Saeftinghe.


Ter nagedachtenis
De laatste foto’s van de Westerscheldedolfijn zoals ons bezorgd door Jaap van der Hiele.